Send A Request

BM25

Area Monitors

BM25

 

• Transportable area monitor 1-5 gases

• Interchangeable “smart” sensors

• Run-time up to 170 hours

• Standard datalogging

มีความสามารถในการตรวจสอบแก๊สตั้งแต่ 1-5 แก๊สผ่านการแพร่กระจายหรือการดึงตัวอย่าง BM25 เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบพื้นที่แบบติดตั้งประจำที่ที่ขนส่งง่ายและแข็งแรออกแบบมาสำหรับการปกป้องทีมงานและเฝ้าระวังพื้นที่ เป็นเครื่องมือที่เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ  ซ่อมเครื่องมือขุดเจาะน้ำมัน การทำงานเคลื่อนที่หรือการทำงานระยะสั้นในพื้นที่ที่ระบบตรวจจับแบบติดตั้งประจำที่ไม่เหมาะสม
 
BM25 มีเซ็นเซอร์อัจริยะที่สามารถสับเปลี่ยนได้ถึง 17 เซ็นเซอร์ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เมื่อ BM 25 ตรวจพบระดับที่เป็นอันตรายของออกซิเจน แก๊สพิษ หรือแก็สที่ติดไฟได้ สัญญาณไฟด้านบนจะติดและส่งสัญญาณไฟกระพริบที่สว่างไปในทุกทิศทางขณะเดียวกันก็ปล่อยสัญญาณเสียงเตือนภัยที่ดังถึง 103 dB
 
BM25 สามารถใช้เป็นเครื่องตรวจสอบแบบเครื่องเดียว stand-alone หรือแบบเครือข่ายเพื่อให้สัญญาณเตื่อนภัยถ่ายโอนจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่ง การติดตั้งลักษณะนี้สามารถสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่โดยรอบที่ตรวจพบบรรยากาศที่เป็นอันตราย หรือใช้สำหรับการส่งสัญญาณฉุกเฉินที่กระตุ้นด้วยตนเองเพื่อการเตือนภัยเป็นบริเวณกว้าง
 
BM25 มาพร้อมกับชุดแบตเตอรี่มาตรฐาน nickelmetal-hydride ที่มีความจุสูงถึง170 ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง ทำให้สามารถใช้ในการตรวจสอบพื้นที่อันตรายที่มีการป้องกันการระเบิดจากประกายไฟได้ นอกจากนี้ยังสามารถอ่านค่ามาตรฐาน STEL และ TWAและสามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้นานเกือบ 4 เดือนสำหรับการตั้งค่าแก๊ส 5 แก๊ส

 

 

เซ็นเซอร์ที่สามารถสับเปลี่ยน / เปลี่ยนใหม่ทดแทน ในภาคสนาม
 มีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้หลากหลาย ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและการหยุดทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเครื่องมือ / เซ็นเซอร์
 
 
ชุดแบตเตอรี่ nickel-metal-hydride ความจุสูง
สามารถทำการตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่องถึง 170 ชั่วโมง
 
 
แหล่งจ่ายไฟระยะไกลที่ป้องกันการระเบิด
สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องในสถานที่อันตรายผ่านการเชื่อมต่อไปยังกำลังไฟ 110/230 โวลต์ ในพื้นที่ที่ปลอดภัย. 
 
 
แสดงผลการตรวจวัดแก๊สพร้อมกันทั้งหมด
ให้ความเชื่อมั่นและความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ปฎิบัติงาน ในการดูการอ่านก๊าซทั้งหมดได้ทันทีได้อย่างรวดเร็วเพียงครั้งเดียวและช่วยให้เวลาในการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  
 
สัญญาณเตือนภัยที่ดัง 103dB
ที่ระยะ 1 เมตร
ทำให้การเตือนภัยสภาพการณ์ที่เป็นอันตรายมีความชัดเจนในพื้นที่ตรวจวัดที่มีเสียงดังสูง
 
 
สัญญาณแสงเตือนภัยที่ส่ว่างเป็นพิเศษมองเห็นได้ 360º
หลอดไฟ LED 20 ดวงที่สว่างเป็นพิเศษ ทำให้การมองเห็นมีความชัดเจนในทุกสภาพแวดล้อมและจากทุกทิศทาง
  
 
การออกแบบแบบตั้งขึ้น
 ช่วยให้เครื่องมือสามารถวางบนพื้นผิวเรียบเพื่อให้การปกป้องและเฝ้าระวังพื้นที่ปฎิบัติงานเพียงลำพัง
  
 
การออกแบบหน้าเว้าและตั้งขึ้น
 เพื่อให้ความมั่นใจว่าเซ็นเซอร์ได้รับการป้องกันและไม่ถูกปิดกั้นจากบรรยากาศในกรณีที่เครื่องมือถูกกระแทกที่ด้านหน้าหรือด้านข้างจากสภาพแวดล้อมการทำงานวุ่นวาย
  
 
ปั๊มเก็บตัวอย่างภายนอกที่เป็นทางเลือก
ช่วยให้การตรวจสอบเป็นทั้งการเก็บตัวอย่างระยะไกลในสถานที่อับอากาศ และการส่งสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนไปยังพื้นที่ด้านนอกของสถานที่อับอากาศ
  
 
Dual output relays
ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณเตือนภัยระยะไกลและอุปกรณ์บ่งบอกความผิดพลาดเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยเพิ่มเติมในการใช้งานการตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
  
 
ฟังก์ชั่นการถ่ายโอนสัญญาณเตือนภัย
ช่วยให้เครื่องมือทำงานเป็นอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย สื่อสารสภาพที่เป็นอันตรายของสภาพแวดล้อมโดยรอบต่อผู้ปฎิบัติงาน 
  
 
กระตุ้นสัญญาณเตือนภัยด้วยตนเอง
สามารถกระตุ้นสัญญาณเตือนภัยของเครื่องมือด้วยตนเองในพื้นที่ปฎิบัติงานพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือส่งสัญญาณอื่น ๆ ของสภาพที่เป็นอันตราย
  
 
การบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องและ ฟังก์ชั่น STEL / TWA
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมผัสในเวลาจริงและเก็บบันทึก ช่วยให้เครื่องมือที่นำใช้ในพื้นที่สามารถใช้เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และทำหน้าที่ในการป้องกันและการเฝ้าระวังพื้นที่ในขณะเดียวกัน
 
 
มาตรฐาน IP66
ช่วยให้เครื่องมือสามารถใช้สำหรับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งโดยไม่ได้รับความเสียหายจากฝุ่นและน้ำ

 

วัสดุตัวเรือน:

Polycarbonate ป้องกันการกระแทก

ขนาด:

425 มม x 160 มม x 130 มม (16.7" x 6.3" x 5.1")

น้ำหนัก:

6.8 กรัม (15 ปอนด์)

เซ็นเซอร์:

Combustible Gas – Catalytic Diffusion
Methane, Propane, Butane, Isobutane, LPG, Ethanol,
Pentane – Infrared
Oxygen and toxic gases – Electrochemical
CO2 – Infrared
Isobutylene – PID

ช่วงการวัด:

แก๊ส

สัญญลักษณ์

ข่วงการวัด

การเพิ่มขึ้น

Combustible Gases

LEL

0-100% LEL

1%

Oxygen

O2

0-30% of volume

0.1%

Carbon Monoxide

CO

0-1,000 ppm

1 ppm

Hydrogen Sulfide

H2S

0-100 ppm

1 ppm

Hydrogen

H2

0-2,000 ppm

1 ppm

Sulfur Dioxide

SO2

0-30 ppm

0.1 ppm

Chlorine

Cl2

0-10 ppm

0.1 ppm

Nitrogen Dioxide

NO2

0-30 ppm

0.1 ppm

Nitric Oxide

NO

0-300 ppm

1 ppm

Hydrogen Chloride

HCl

0-30 ppm

0.1 ppm

Hydrogen Cyanide

HCN

0-30 ppm

0.1 ppm

Ammonia

NH3

0-1,000 ppm

1 ppm

Phosphine

PH3

0-1 ppm

0.01 ppm

Arsine

AsH3

0-1 ppm

0.01 ppm

Silane

SiH4

0-50 ppm

0.1 ppm

Ethylene Oxide

C2H4O

0-30 ppm

0.1 ppm

Carbon Dioxide

CO2

0-5% of volume

0.1%

การแสดงผล:

Graphic LCD พร้อมแสงไฟ

ความจุการบันทึกข้อมูล:

700 ชั่วโมง  5 แก๊ส

เสียงสัญญาณเตือนภัย:

103 dB ที่ระยะ1 เมตร

สัญญาณแสงเตือนภัย:

หลอดไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษ สามารถมองเห็นได้ 360 องศา

ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติงาน:

-20ºC to +50ºC (-4ºF to +122ºF)

ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติงาน:

15%-95% ไม่เกิดการควบแน่นของไอน้ำ (ต่อเนื่อง)

แหล่งพลังงาน (ระยะเวลาทำงาน):

Nickel-Metal Hydride (100 ชั่วโมง)

เวลาในการRecharge :

4.5 ชั่วโมง

การรับรอง:

CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Aspirated and PID Configurations)
IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; IP66 Equipment Group and Catagory: II 2G / I M2

 

 

Back
วีดีโอ
ดาวน์โหลด