Send A Request

Vital Signs Monitor รุ่น PC-900

- เป็นเครื่องที่ใช้วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2), ชีพจร (PR), ความดันเลือดภายนอกร่างกาย (NIBP), อุณหภูมิของร่างกาย (TEMP) และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)        

-  หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ความละเอียดสูง ขนาด 3.5 นิ้ว

-  ตัวเครื่องมีการออกแบบให้ใช้งานง่าย

- การจัดเก็บข้อมูลภายในตัวเครื่องของ ความดันเลือด (NIBP) ได้มากถึง 12,000 กลุ่ม และ ค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2) ได้มากถึง 2,000 กลุ่ม

- โหมดการวัดของตัวเครื่องมีทั้งชนิด  Auto, Manual และ STAT NIBP

- แบตเตอรี่ชนิด ลิเทียม-ไอออน แบตเตอรี่ (สามารถทำการ Recharge ได้)

- การถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ และการอัพเกรดซอร์ฟแวร์ สามารถทำได้โดยใช้สาย USB

- Flexible configurations among SpO2, NIBP, TEMP and ECG

- สามารถใช้ได้กับสายวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ยี่ห้อ Nellcor และอุปกรณ์วัดความดัน ยี่ห้อ Sun Tech

Back
ดาวน์โหลด