Send A Request

GasBadge Pro

Portable Single Gas

GasBadge Pro

• Full-featured, single gas detector

• Lifetime warranty

• Interchangeable sensors

 
เป็นรุ่นที่ถูกสร้างขึ้นด้วยคุณภาพสูงสุดและมาตรฐานที่เชื่อถือได้ของอินดัสเตรียลไซแอน ทำให้ GasBadge® Pro สามารถให้การป้องกันแก๊สที่เป็นอันตรายตลอดอายุการใช้งานด้วยคุณลักษณะที่มากกว่าเครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดตรวจวัดแก๊สเดี่ยวอื่น ๆ ทีมีอยู่  เซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถสับเปลี่ยนได้ช่วยให้ GasBadge® Pro สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วในการตรวจสอบระดับที่ไม่ปลอดภัยของออกซิเจน หรือแก๊สที่เป็นอันตรายแก๊สใดแก๊สหนึ่งดังนี้: คาร์บอนมอนอกไซด์,ไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนไดออกไซด์,ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, คลอรีน, คลอรีนไดออกไซด์, ฟอสฟีน,แอมโมเนียไฮโดรเจนไซยาไนด์ และไฮโดรเจน
 
GasBadge ® Pro สื่อสารโดยตรงผ่านทางอุปกรณ์เสริมเช่น DS2 Docking Station ™, iNet Dsand Datalink เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและการสอบเทียบอัตโนมัติ การทดสอบฟังก์ชั่นการทำงาน และการดาวน์โหลดข้อมูล อ่านค่ามามาตรฐาน STEL และ TWA การบันทึกข้อมูลจากการตรวจวัดได้ถึง1 ปีควบคู่กับคุณสมบัติการบันทึกเหตุการณ์ ที่สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาได้ถึง 15 เหตุการณ์
 
ตัวเรือนถูกห่อหุ้มอย่างแข๊งแรง  หน้าจอสามารถป้องกันการถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุ(RF) ทนน้ำและมีความคงทนมาก ป้องกันการถูกกระทบกระแทก ขึ้นรูป 2ชั้นช่วยป้องกันตัวเรือนจากสภาพแวดล้อมในทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง ใช้งานง่ายด้วยปุ่มนำทาง4 ปุ่ม ที่ข่วยให้สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นการตั้งค่า การใช้งาน และการสอบเทียบ ได้ง่าย การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน.

 

คุณสมบัติ

คุณประโยชน์

พร้อมใช้ iNet

ช่วยให้คุณสามารถตรวจวัดแก๊สในรูปแบบการให้บริการบน
ระบบการจัดการเครื่องมือชั้นนำของโลก  iNetให้การบริการ

และตรวจสอบเครื่องตรวจวัดแก๊สของคุณโดยที่ไม่จำเป็น

ต้องซื้ออุปกรณ์ใด ๆ

ระยะเวลาปฎิบัติงาน

ขั้นต่ำ 2,600 ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง จากแบตเตอรี่ CR2 lithium ชนิดรีชาร์ท

การแสดงผล

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแสดงผลให้แสดงการอ่านค่าการอ่านเวลาจริงโดยตรง เป็น ppm หรือ  % by volume (O2) หรือ ประเภทของแก๊ส.

ขนาดของจอแสดงผล

เป็นจอแสดงผลการอ่านค่าแก๊สโดยตรงที่ใหญ่ที่สุดและมองเห็นได้มากที่สุดของเครื่องมือตรวจวัดแก๊สชนิดตรวจวัดแก๊สเดียว ไอคอนช่วยให้ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ทำได้อย่างง่ายดายและสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายทุกที่ในโลก

TWA และ STEL

 GasBadge ® Pro สามารถแสดงค่าปัจจุบันของ TWA และ STEL ซึ่งเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน

ผู้ใช้สามารถปรับค่าการแจ้งเตือนภัยของ TWA และ STEL

ผู้ใช้สามารถปรับตั้งค่าการแจ้งเตือนภัยของ TWA และ STELทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อค่าที่ปรับตั้งเกินกำหนด เครื่องจะเข้าสู่การเตือนภัย และแจ้งเตือนผู้ใช้งานตามเงื่อนไขของการเตือนภัยที่ได้ปรับตั้ง

การบันทึกข้อมูล

ความสามารถในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบมาตรฐานขั้นต่ำ 1 ปี (เก็บหน่วยความจำได้มากที่สุดในอุตสาหกรรม)

ปรับช่วงเวลาการบันทึกข้อมูล

ช่วงเวลาการบันทึกที่สามารถปรับได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกความถี่ในการบันทึกข้อมูล

GasBadge®Datalink

อุปกรณ์เสริม GasBadge Datalink ข่วยให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเหคุการณ์การแจ้งเตือนภัย รายละเอียดเครื่องมือ และข้อมูลด้านสุขอนามัย ไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ผ่านสายต่อ USB ได้ทันที.

สามารถใช้ร่วมกับ DS2 Docking Station™

ตัวเลือกอุปกรณ์เสริมสำหรับ GasBadge ® Proที่มีอยู่ คือ

DS2 Docking Station ™ ซึ่งเป็นสถานเชื่อมต่อ Stand-alone ที่ช่วยทำการสอบเทียบเครื่องมือโดยอัตโนมัติ จัดเก็บบันทึก วิเคราะห์ ดาวน์โหลดข้อมูล ใช้ฐานข้อมูลกลางหนึ่งฐานในการเก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อการจัดเก็บ และพิมพ์ในเวลาต่อมา สามารถเชื่อมโยงถึง 100 IDS โมดูล–เชื่อมต่อได้หลายพันเครื่องมือ

   

แสงไฟแสดงผล

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านค่าแก๊สได้ในบริเวณที่มีแสงสว่างน้อยด้วยการกดปุ่ม หากมีสัญญาณแจ้งเตือนภัยดังขึ้นแสงไฟนี้จะกระพริบด้วยทำให้สามารถใช้เป็นตัวบ่งบอกถึงสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ปุ่มการทำงาน 4 ปุ่ม

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเครื่องมือได้โดยง่าย  GasBadge® Pro  มีตัวเลือกให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้มากที่สุดในบรรดาเครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดตรวจวัดแก๊สเดียว

ตัวเลือกเซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์อัจฉริยะในการตรวจวัดแก๊สออกซิเจนที่สามารถสับเปลี่ยนได้ หรือเซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สพิษแก๊สใดแก็สหนึ่งดังต่อไปนี้ CO, H2S, O2, NO2, SO2, Cl2, ClO2, PH3, NH3, H2, CO/H2 Null and HCN.

กันน้ำ

GasBadge ® Pro กันน้ำได้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันตัวเครื่องจากสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง เข่น ฝน  สเปรย์น้ำในระหว่างการชะล้าง และการใช้งานในอุตสาหกรรมที่รุนแรงอื่น ๆได้

บันทึกเหตุการณ์

GasBadge® Pro จะบันทึกเหตุการณ์ที่มีการแจ้งเตือนภัยเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 15 เหตุการณ์ เมื่อเครื่องบันทึกข้อมูลเต็มมันจะทำการบันทึกทับข้อมูลที่เก่าที่สุดโดยอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์อินฟาเรด (IR printer)

การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์อินฟาเรด ช่วยให้ง่ายในการพิมพ์เหตุการณ์ที่เข้าสู่ระบบไปยังเครื่องพิมพ์ที่มีพอร์ตอินฟราเรด

สัญญาณจังเตือนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถทำการปรับตั้งค่าการแจ้งเตือนภัยให้สูงหรือต่ำได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนภัยของเครื่องมือให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ด้านบน

ช่วยให้การป้องกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ถูกขัดขวางแม้วางในกระเป๋าเสื้อ

ป้องกันเซ็นเซอร์เกินพิกัด

มั่นใจได้ว่าเซ็นเซอร์จะได้รับการป้องกันหากสัมผัสกับแก๊สที่มีความเข้มข้นสูง เครื่องมือจะแสดง "OR".เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานถึงสภาพการณ์ที่เกินพิกัด

มาตรฐานเสียงเตือนที่ทรงพลัง ครบครันด้วยการแจ้งเตือนระบบสั่นสะเทือน และแสง

มาตรฐานเสียงเตือนภัยที่ดัง(95 dB)  สัญญาณแสงที่สว่างเป็นพิเศษที่สามารถมองเห็นได้จากทุกทิศทาง และสัญญาณเตือนภัยระบบสั่นสะเทิอนที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้หากมีสภาพการณ์ที่เป็นอันตรายเกิดขึ้น

ขนาดเล็ก (3.7" x 2" x 1.1") (94 มมx
50.8 มม x 27.9 มม)

การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้เครื่องมือสามารถพกพาได้สะดวกสบายด้วยคลิปแนบที่หลากหลาย หรือวางลงในกระเป๋าเสื้อด้านหน้า

น้ำหนักเบา - 3.0 ออนซ์ (85 กรัม)

น้ำหนักเพียง 3.0 ออนซ์ (85 กรัม),ทำให้สามารถนำเครื่องมือพกติดตัวไปได้ทุกที่โดยที่ไม่รู้สึกรำคาญ

ป้องกันการถูกกระทบกระแทก

ยางป้องกันขึ้นรูป 2 ชั้น ทำให้เครื่องมือมีความคงทนมากและให้ความสะดวกสะบายในการยึดจับเพื่อการใช้งานที่สะดวก

ตรวจจับค่าสูงสุด

เครื่องมือจะคอยติดตามการอ่านค่าแก็สสูงสุดที่เซ็นเซอร์สัมผัสอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ค่าสูงสุดถูกเคลียร์ และทำให้สามารถดูได้ในภาคสนาม

 

คุณสมบัติ

คุณประโยชน์

พร้อมใช้ iNet

ช่วยให้คุณสามารถตรวจวัดแก๊สในรูปแบบการให้บริการบน                             ระบบการจัดการเครื่องมือชั้นนำของโลก  iNetให้การบริการ                               และตรวจสอบเครื่องตรวจวัดแก๊สของคุณโดยที่ไม่จำเป็น                                 ต้องซื้ออุปกรณ์ใด ๆ

ระยะเวลาปฎิบัติงาน

ขั้นต่ำ 2,600 ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง จากแบตเตอรี่ CR2 lithium ชนิดรีชาร์ท

การแสดงผล

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแสดงผลให้แสดงการอ่านค่าการอ่านเวลาจริงโดยตรง เป็น ppm หรือ  % by volume (O2) หรือ ประเภทของแก๊ส.

ขนาดของจอแสดงผล

เป็นจอแสดงผลการอ่านค่าแก๊สโดยตรงที่ใหญ่ที่สุดและมองเห็นได้มากที่สุดของเครื่องมือตรวจวัดแก๊สชนิดตรวจวัดแก๊สเดียว ไอคอนช่วยให้ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ทำได้อย่างง่ายดายและสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายทุกที่ในโลก

TWA และ STEL

 GasBadge ® Pro สามารถแสดงค่าปัจจุบันของ TWA และ STEL ซึ่งเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน

ผู้ใช้สามารถปรับค่าการแจ้งเตือนภัยของ TWA และ STEL

ผู้ใช้สามารถปรับตั้งค่าการแจ้งเตือนภัยของ TWA และ STELทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อค่าที่ปรับตั้งเกินกำหนด เครื่องจะเข้าสู่การเตือนภัย และแจ้งเตือนผู้ใช้งานตามเงื่อนไขของการเตือนภัยที่ได้ปรับตั้ง

การบันทึกข้อมูล

ความสามารถในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบมาตรฐานขั้นต่ำ 1 ปี (เก็บหน่วยความจำได้มากที่สุดในอุตสาหกรรม)

ปรับช่วงเวลาการบันทึกข้อมูล

ช่วงเวลาการบันทึกที่สามารถปรับได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกความถี่ในการบันทึกข้อมูล

GasBadge®Datalink

อุปกรณ์เสริม GasBadge Datalink ข่วยให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเหคุการณ์การแจ้งเตือนภัย รายละเอียดเครื่องมือ และข้อมูลด้านสุขอนามัย ไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ผ่านสายต่อ USB ได้ทันที.

สามารถใช้ร่วมกับ DS2 Docking Station™

ตัวเลือกอุปกรณ์เสริมสำหรับ GasBadge ® Proที่มีอยู่ คือ

DS2 Docking Station ™ ซึ่งเป็นสถานเชื่อมต่อ Stand-alone ที่ช่วยทำการสอบเทียบเครื่องมือโดยอัตโนมัติ จัดเก็บบันทึก วิเคราะห์ ดาวน์โหลดข้อมูล ใช้ฐานข้อมูลกลางหนึ่งฐานในการเก็บข้อมูลทั้งหมดเพื่อการจัดเก็บ และพิมพ์ในเวลาต่อมา สามารถเชื่อมโยงถึง 100 IDS โมดูล–เชื่อมต่อได้หลายพันเครื่องมือ

   

แสงไฟแสดงผล

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านค่าแก๊สได้ในบริเวณที่มีแสงสว่างน้อยด้วยการกดปุ่ม หากมีสัญญาณแจ้งเตือนภัยดังขึ้นแสงไฟนี้จะกระพริบด้วยทำให้สามารถใช้เป็นตัวบ่งบอกถึงสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยที่มีอยู่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ปุ่มการทำงาน 4 ปุ่ม

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเครื่องมือได้โดยง่าย  GasBadge® Pro  มีตัวเลือกให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้มากที่สุดในบรรดาเครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดตรวจวัดแก๊สเดียว

ตัวเลือกเซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์อัจฉริยะในการตรวจวัดแก๊สออกซิเจนที่สามารถสับเปลี่ยนได้ หรือเซ็นเซอร์ตรวจวัดแก๊สพิษแก๊สใดแก็สหนึ่งดังต่อไปนี้ CO, H2S, O2, NO2, SO2, Cl2, ClO2, PH3, NH3, H2, CO/H2 Null and HCN.

กันน้ำ

GasBadge ® Pro กันน้ำได้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันตัวเครื่องจากสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง เข่น ฝน  สเปรย์น้ำในระหว่างการชะล้าง และการใช้งานในอุตสาหกรรมที่รุนแรงอื่น ๆได้

บันทึกเหตุการณ์

GasBadge® Pro จะบันทึกเหตุการณ์ที่มีการแจ้งเตือนภัยเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 15 เหตุการณ์ เมื่อเครื่องบันทึกข้อมูลเต็มมันจะทำการบันทึกทับข้อมูลที่เก่าที่สุดโดยอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์อินฟาเรด (IR printer)

การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์อินฟาเรด ช่วยให้ง่ายในการพิมพ์เหตุการณ์ที่เข้าสู่ระบบไปยังเครื่องพิมพ์ที่มีพอร์ตอินฟราเรด

สัญญาณจังเตือนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถทำการปรับตั้งค่าการแจ้งเตือนภัยให้สูงหรือต่ำได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนภัยของเครื่องมือให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ด้านบน

ช่วยให้การป้องกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ถูกขัดขวางแม้วางในกระเป๋าเสื้อ

ป้องกันเซ็นเซอร์เกินพิกัด

มั่นใจได้ว่าเซ็นเซอร์จะได้รับการป้องกันหากสัมผัสกับแก๊สที่มีความเข้มข้นสูง เครื่องมือจะแสดง "OR".เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้งานถึงสภาพการณ์ที่เกินพิกัด

มาตรฐานเสียงเตือนที่ทรงพลัง ครบครันด้วยการแจ้งเตือนระบบสั่นสะเทือน และแสง

มาตรฐานเสียงเตือนภัยที่ดัง(95 dB)  สัญญาณแสงที่สว่างเป็นพิเศษที่สามารถมองเห็นได้จากทุกทิศทาง และสัญญาณเตือนภัยระบบสั่นสะเทิอนที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้หากมีสภาพการณ์ที่เป็นอันตรายเกิดขึ้น

ขนาดเล็ก (3.7" x 2" x 1.1") (94 มมx
50.8 มม x 27.9 มม)

การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้เครื่องมือสามารถพกพาได้สะดวกสบายด้วยคลิปแนบที่หลากหลาย หรือวางลงในกระเป๋าเสื้อด้านหน้า

น้ำหนักเบา - 3.0 ออนซ์ (85 กรัม)

น้ำหนักเพียง 3.0 ออนซ์ (85 กรัม),ทำให้สามารถนำเครื่องมือพกติดตัวไปได้ทุกที่โดยที่ไม่รู้สึกรำคาญ

ป้องกันการถูกกระทบกระแทก

ยางป้องกันขึ้นรูป 2 ชั้น ทำให้เครื่องมือมีความคงทนมากและให้ความสะดวกสะบายในการยึดจับเพื่อการใช้งานที่สะดวก

ตรวจจับค่าสูงสุด

เครื่องมือจะคอยติดตามการอ่านค่าแก็สสูงสุดที่เซ็นเซอร์สัมผัสอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ค่าสูงสุดถูกเคลียร์ และทำให้สามารถดูได้ในภาคสนาม

 

 

Back
วีดีโอ